Yüklenici Firmalarımız İle İSG Toplantısı Gerçekleştirdik

28/03/2018 Çarşamba günü,  Hafriyat depolama sahalarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında alınması gereken önlemler ile alakalı yüklenici firma temsilcileri ve İş güvenliği uzmanları ile toplantı yapılmıştır.