Hafriyat-İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Hizmeti

Güzel şehrimiz Bursa’da yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin bir sonucu olarak her ay yüz binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite ediyor, inşaat&yıkıntı atıklarını işleyerek ekonomik fayda elde ediyoruz.

HAFRİYAT-İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI

Maden Alanlarının Rehabilitasyonu

Bursa’da kentsel dönüşüm ile beraber büyüyen inşaat sektöründe aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı oluşmaktadır. Bursa’daki bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ve bu nedenle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli projelendirme ve izin süreçleri yürütülerek vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları bu amaçla kullanıldıktan sonra rehabilite edilmektedir. Bu alanlar doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılmaktadır. Bu faaliyetlerin dışında, Bursa Büyükşehir Belediyesi denetiminde anroşman arkası geri dolgu, rekreasyon ve tarımsal alan oluşturma amaçlı proje bazlı çalışmalar kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.

HAFRİYAT SAHALARI