Entegre Yönetim Sistemleri

 

 

Hizmet Politikamız

 • Hizmetlerimizde tüm paydaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun çözümler sunarak müşteri tatminini ve memnuniyetini üst düzeyde sağlamak,
 • Teknolojik yenilikleri ön planda tutarak hizmetlerimizi daha hızlı, daha verimli ve kaliteli hale getirmek,
 • Yönetim Sistemleri esaslarını kurumsal olarak işletmek ve sürekli iyileştirmek,
 • İnsan, çevre ve doğaya saygılı projeler ortaya koymak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, kullanımını ve geliştirilmesini teşvik etmek,
 • Çalışanlarımızın yüksek performans ve kaliteli bir hizmet için eğitim süreçlerini desteklemek,
 • Çevre kirliliğinin engellenmesi ve önlenmesi, atıkların yerinde ayrıştırılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlamak,
 • Çevre politikalarının ve mevzuatının gelişmesine katkı sağlamak,
 • Sağlıklı ve yaşanabilir kent bilincinin oluşumunda katkı sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına uygun sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlayacak gerekli tedbirleri almak.